Projekty Unijne

Projekty unijne

Implementacja innowacyjnej technologii
w przedsiębiorstwie Tomasz Puchała PHUiP INTERCO

Celem projektu jest: Wzrost konkurencyjności firmy, opartej na zwiększeniu zastosowania innowacyjnych rozwiązań.

Efekt projektu: Wdrożenie innowacji produktowej w postaci nawozów pozyskanych z przesianych odpadów organicznych.

Wartość projektu: 295 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 170 000,00 zł

Internacjonalizacja oferty firmy Tomasz Puchała
PHUiP INTERCO na rynek austriacki i niemiecki

Celem projektu jest: Wdrożenie procesów internacjonalizacji w firmie Tomasz Puchała PHUiP INTERCO poprzez wejście na nowy rynek austriacki i niemiecki.


Efekt projektu: Pozyskanie partnerów biznesowych z rynku docelowego, promocja marki na rynku austriackim i niemieckim.


Wartość projektu: 236 862,00 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 179 288,34 zł